www.telemedycynapolska.pl

www.telemedycynapolska.pl

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych na odległość pacjentom cierpiącym na wszelkiego rodzaju choroby serca.

phpmysqljsevecms