www.hemar.net

www.hemar.net

Założycielem i właścicielem firmy jest Marcin Heromiński. Profil produkcyjny firmy opiera się na projektowaniu i wykonawstwie urządzeń do konfekcjonowania materiałów sypkich, takich jak chemia budowlana, cement, wapno, piasek, nawozy sypkie i granulowane, eko-groszek węglowy itp.

phpmysqljsevecms