www.szczerbatomasz.pl

Tomasz Szczerba - radny miasta Wojkowice od 21 listopada 2010 roku, gdzie w obecnej kadencji pełnię funkcję przewodniczącego komisji budżetu, jestem członkiem komisji rewizyjnej oraz komisji bezpieczeństwa. Na gruncie zawodowym realizuje się na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych.